“Galettes de Luc” op milieuvriendelijke en duurzame wijze

Sinds de geboorte van zijn eerste kind in 2018, liggen milieukwesties Luc erg nauw aan het hart.

Om zo min mogelijk grondstoffen te verspillen en tegelijkertijd zo min mogelijk CO2 uit te stoten, heeft het bedrijf een drastisch systeem voor afvalscheiding ingevoerd: papier, karton, productieresten en vetafval. Hierdoor wordt momenteel 96-98% van al het afval gerecycleerd en hergebruikt.

De kleine hoeveelheid productieafval en onverkochte producten wordt gerecycled in de vorm van elektrische energie door ze naar een biomethanisatiecentrum* te sturen.

In 2022 en 2023 liet Luc in totaal 257 zonnepanelen installeren om in een groot deel van zijn energiebehoefte te voorzien.

Om het eigen verbruik zoveel mogelijk te optimaliseren, heeft het bedrijf een geautomatiseerd programma voor de opslag van groene energie als warmte of koude geïnstalleerd, en werd er ook een warmteaccumulator geïnstalleerd om overtollige energie die tijdens het weekend wordt opgewekt door de zonnepanelen op te slaan, om het verbruik van stookolie te verminderen.

Voor de toekomst zou Luc ook graag het type brandstof dat in zijn voertuigen wordt gebruikt, willen veranderen en elektrische batterijen willen installeren om de energie op te slaan die tijdens het weekend wordt opgewekt. Momenteel wacht hij nog op de ontwikkeling van de nieuwste technologieën op dit gebied.

*Meer informatie over biomethanisatie: https://www.bep-entreprises.be/success-stories/success-story-galettes-de-luc/

FOTOGALERIJ