Ecologie

Vaststellingen:

Sinds de opstart van mijn bedrijf, gooide ik al mijn afval in ‘allround’ containers: een grote fout was dat.
Ik dacht dat het afval daarna gesorteerd en gevaloriseerd werd in een sorteercentrum.
Meer dan twee jaar geleden was mijn verrassing groot toen ik aan de chauffeur van het sorteercentrum vroeg:
“Jullie moeten wel gigantische gebouwen hebben om al dat afval dat jullie ophalen, te sorteren”.
Zijn antwoord deed m’n bloed stollen: “Nee, hoor! Alles wordt verbrijzeld en begraven in de grond…”.

Acties:

5 minuten na zijn vertrek, ging de molen al aan het draaien:
3 dagen later ontving ik mijn eerste kleine containers voor papier en karton,
4 dagen later was het sorteren van het plastic geregeld,
enkele weken later herzag ik mijn hele beleid m.b.t. de aankoop van grondstoffen
waarbij ik alle overbodige verpakkingen kon schrappen.
Daarna liet ik een windmolen installeren om mijn eigen elektriciteit te kunnen produceren.
Er bleef nog één groot probleem over: het productieafval en de retouren van winkels bleven overdreven duur om weg te brengen naar klassieke valorisatiebedrijven.
Na een jaar lang rondjes draaien, maakte ik een afspraak met een ‘bedrijfsadviseur inzake kringloopeconomie’
van het BEP (het Economisch Bureau van de Provincie Namen) Namen), die me in contact bracht met een centrum voor biomethanisatie dat op zoek was naar organisch afval om om te zetten in elektriciteit.

Conclusie:

We zijn nu 2 jaar later en deze week had ik amper 1 kg restafval dat niet gerecycleerd kan worden.
Redelijke en doordachte ecologie is een goede zaak. Het was vrij ingewikkeld om het proces op te bouwen zonder impact op mijn balans (als ik eerlijk ben, in het begin stond ik sceptisch tegenover de kost van het ontwikkelen van een sorteersysteem).
TOT MIJN GROTE VERBAZING en tevredenheid, kost het afvoeren van afval me niks meer met de opbrengst van de verkoop van gebruikte vetten koop ik de vuilniszakken van de B.E.P.
In de hoop dat deze organisatie anderen zal inspireren, denk aan uw nakomelingen ……
Luc
Mathot